Kesihatan Mental

Kesihatan Mental

Apa yang Berlaku Jika Anda Percaya Anda Mengambil Steroid

Seramai 15 atlet bertaburan di sekeliling bilik. Semua orang melihat Gideon Ariel. “Kami akan memberikan anda steroid,” dia berbohong. Ia adalah tahun 1972 dan Ariel sedang menjalankan kajian mengenai prestasi atletik dengan rakan penyelidikannya, William Saville. Pada hari khusus ini, kedua-dua lelaki itu menawarkan kepada atlet satu cadangan yang menarik. Ariel menjelaskan bahawa kajian itu